Contact

‪085-0608907
begeleiding@vivens.nl

Vivens Begeleiding biedt ambulante begeleiding in de gemeente Ede en omgeving. Zowel op basis van PGB als Zorg in Natura.

Ambulant Begeleiders in Ede

Ambulant begeleider Wmo Ede Wageningen

Ylona Hols (36)

Ylona is al jaren werkzaam als sociaal pedagogisch hulpverlener. Zij is begonnen in de jeugdhulpverlening en heeft veel ervaring opgedaan als jeugd en gezinswerker. Daarna heeft zij zich gespecialiseerd in het werken met mensen met Lvb, autisme, Ad(h)d en andere psychiatrische problematiek.

De ondersteuning die ik bied kenmerkt zich door mijn empathische vermogen, het samen zoeken naar oplossingen danwel mogelijkheden. Ik ga daarbij uit van de kracht van de mens. Daarbij gebruik ik relativeren en humor als middel.

Contactgegevens

06-14230326
ylona.hols@vivens.nl

Begeleiding bij

#Autisme #adhd #add #jeugd #Lvb #Ggz #Gezinnen

Ambulante begeleiding Wageningen Arnhem Wageningen

Ellis Koopman (34)

Ellis is Sociaal Pedagogisch Hulpverlener in ‘hart en nieren’. Ze heeft gewerkt binnen een Orthopedagogisch Behandelcentrum waar ze mensen met een Licht Verstandelijke Beperking en Psychiatrische problematiek begeleidde. De afgelopen 8 jaar heeft Ellis gewerkt als Consulent binnen MEE, waar zij mensen met een beperking en hun directe omgeving heeft ondersteund.

Ellis vind het belangrijk een goede mix te hanteren tussen directheid, duidelijkheid, humor, relativering en inleven in de situatie van de ander. Jij staat centraal vanuit een persoonlijke en gelijkwaardige manier van coaching: “Wat heb jij nodig om een volgende stap te nemen?”

Contactgegevens

+31 6 1549 1164
ellis.koopman@vivens.nl

Begeleiding bij

#Autisme #adhd #add #Jeugd #LVB #GGZ #Gezinnen

Jettie Zonneveld (35)

Jettie Zonneveld is opgeleid als (creatief) therapeut en pedagoog. Al zo’n 15 jaar werkt zij in de jeugdzorg, de laatste jaren richt zij zich op volwassenen met uiteenlopende problematiek

Een persoonlijke gelijkwaardige benadering kenmerkt haar manier van werken. Aan de ene kant op een informele en ontspannen manier contact maken. Maar aan de andere kant praktisch en doortastend wanneer nodig.

Ieder mens heeft een gezonde kant en kwaliteiten die hem of haar uniek maakt. Bij het komen tot oplossingen benadruk ik deze graag.

Contactgegevens

+31 6 1775 9713

jettie.zonneveld@vivens.nl

Begeleiding bij

#LVB #NAH #ASS #GGZ #AD(H)D

Caroline Reinhard (35)

Caroline is opgeleid tot pedagoog en werkt 13 jaar in de zorg. Ze werkte als consulent bij MEE, als sociotherapeut en trainer bij het Dr. Leo Kannerhuis en bij Capito Wonen. Met name de doelgroep autisme en gezinsondersteuning is waar Caroline veel ervaring heeft opgedaan.

Caroline is een van de oprichters van Vivens Begeleiding.

Contactgegevens

+31 6 1220 3002
caroline.reinhard@vivens.nl

Begeleiding bij

#Autisme #adhd #add #Jeugd #LVB #GGZ #Gezinnen