Contact

‪085-0608907
apeldoorn@vivens.nl

Vivens Begeleiding biedt ambulante begeleiding in de gemeente Voorst. Zowel op basis van PGB als Zorg in Natura. Wij zijn met meerdere ambulant begeleiders actief in Voorst. Wil je bij ons aansluiten? Lees meer

Rianne Hulsteijn (32)

Rianne is opgeleid tot maatschappelijk werker en heeft de afgelopen tien jaar ervaring opgedaan binnen de GGZ met verschillende zorgvragen. Denk daarbij aan ADHD, Borderline, Autisme, verslaving maar ook dubbel diagnostiek. Zowel bij volwassenen als bij Jeugd. Ook heeft zij gezinsbegeleiding geboden.

Ik vindt het belangrijk laagdrempelig te zijn en blijven. Ook wil ik (onbevooroordeeld) naast de zorgvrager blijven staan om van daaruit te kijken naar de ontwikkelingen die mogelijk zijn.

Contact

06 – 2876 7360
rianne.hulsteijn@vivens.nl

Begeleiding bij

#autisme #ad(h)d #borderline #jeugd #gezinnen #ggz

Daniêlle Brink (45)

Daniêlle is autisme-coach en heeft de afgelopen jaren veel werkervaring opgedaan in het speciaal- en regulieronderwijs. Zij heeft met kinderen en jongvolwassenen gewerkt met een licht verstandelijke beperking, psychische- of gedragsbeperkingen.

“Ik vind het belangrijk in de begeleiding vanuit een vertrouwelijke en veilige sfeer te werken. Tijdens deze begeleiding wil ik samen met jou zoveel mogelijk kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.”

Contact

+31 6 5064 3714
danielle.brink@vivens.nl

Begeleiding bij

#Autisme #adhd #add #Jeugd #LVB #GGZ #Gezinnen

Jettie Zonneveld (35)

Jettie Zonneveld is opgeleid als (creatief) therapeut en pedagoog. Al zo’n 15 jaar werkt zij in de jeugdzorg, de laatste jaren richt zij zich op volwassenen met uiteenlopende problematiek

Een persoonlijke gelijkwaardige benadering kenmerkt haar manier van werken. Aan de ene kant op een informele en ontspannen manier contact maken. Maar aan de andere kant praktisch en doortastend wanneer nodig.

Ieder mens heeft een gezonde kant en kwaliteiten die hem of haar uniek maakt. Bij het komen tot oplossingen benadruk ik deze graag.

Contactgegevens

+31 6 1775 9713

jettie.zonneveld@vivens.nl

Begeleiding bij

#LVB #NAH #ASS #GGZ #AD(H)D

Caroline Reinhard (35)

Caroline is opgeleid tot pedagoog en werkt 13 jaar in de zorg. Ze werkte als consulent bij MEE, als sociotherapeut en trainer bij het Dr. Leo Kannerhuis en bij Capito Wonen. Met name de doelgroep autisme en gezinsondersteuning is waar Caroline veel ervaring heeft opgedaan.

Caroline is een van de oprichters van Vivens Begeleiding.

Contactgegevens

+31 6 1220 3002
caroline.reinhard@vivens.nl

Begeleiding bij

#Autisme #adhd #add #Jeugd #LVB #GGZ #Gezinnen

Ambulante begeleiding Wageningen Arnhem Wageningen

Ellis Koopman (34)

Ellis is Sociaal Pedagogisch Hulpverlener in ‘hart en nieren’. Ze heeft gewerkt binnen een Orthopedagogisch Behandelcentrum waar ze mensen met een Licht Verstandelijke Beperking en Psychiatrische problematiek begeleidde. De afgelopen 8 jaar heeft Ellis gewerkt als Consulent binnen MEE, waar zij mensen met een beperking en hun directe omgeving heeft ondersteund.

Ellis vind het belangrijk een goede mix te hanteren tussen directheid, duidelijkheid, humor, relativering en inleven in de situatie van de ander. Jij staat centraal vanuit een persoonlijke en gelijkwaardige manier van coaching: “Wat heb jij nodig om een volgende stap te nemen?”

Contactgegevens

+31 6 1549 1164
ellis.koopman@vivens.nl

Begeleiding bij

#Autisme #adhd #add #Jeugd #LVB #GGZ #Gezinnen