Caroline Reinhard en Berno van der Wal, oprichters van Vivens Begeleiding

Vivens Begeleiding is een samenwerkingsverband van en voor ambulant begeleiders.

Het ontstaan van Vivens Begeleiding

Vivens Begeleiding is opgericht vanuit het gevoel dat de zorgsector aan vernieuwing toe is. De kosten staan onder druk, begeleiders hebben te weinig tijd voor hun cliënten en uiteindelijk gaat dit ten koste van het bieden van de beste zorg waardoor cliënten (langer) afhankelijk zijn van zorg. Vanuit de werkervaring van Berno van der Wal en Caroline Reinhard binnen de zorg ontstond dan ook de behoefte om het anders te doen.

Binnen Vivens Begeleiding werken professionals zelfstandig (met hun zorgvragers) aan de doelen beschreven in het begeleidingsplan. Maatwerk bieden is het uitgangspunt waarbij niet de diagnose maar de hulpvraag centraal staat. Begeleiders delen onderling hun kennis en expertise.

Hoe werkt dat?

Begeleiders organiseren hun eigen werk, zelfstandig en in nauw overleg met de zorgvragers die zij begeleiden. Door samen te werken vanuit een (landelijk) organisatieverband die aan alle kwaliteitscriteria voldoet, voldoen begeleiders aan de eisen om aan te besteden bij gemeenten. Zij hebben één gesprekspartner voor de ambulante begeleiding in hun regio. Door de korte lijnen en platte organisatiestructuur kunnen snel besluiten worden genomen vanuit de dagelijkse praktijk, passend bij de betreffende regio. Centraal organiseert Vivens Begeleiding Nederland de gehele backoffice voor de begeleiders. Denk daarbij aan financieel en juridisch beleid, it, marketing, pr, communicatie, administratie, etc. Hierdoor zijn de overheadkosten laag en is  de operationaliteit hoog.

Gevolg

Dit zorgt voor een hoge betrokkenheid (de zorgvrager staat bij ons écht centraal), een laag ziekteverzuim en een laag verloop wat de kwaliteit van de zorg ten goede komt. Hierdoor kunnen zorgvragers sneller ontwikkelen in hun zelfredzaamheid waardoor zij kunnen meedoen in de maatschappij.

Ontwikkeling

Dat het anders kan hebben Caroline en Berno de afgelopen jaren bewezen en daarom groeien we met Vivens Begeleiding naar een landelijk samenwerkingsverband van ambulant begeleiders. Wil je weten waar wij nog meer van start gaan? Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Doordat begeleiders lokaal werken spreken zij de taal, kennen het professioneel netwerk en de cultuur van de stad waar zij begeleiding bieden. Dit geeft direct een prettig en vertrouwd gevoel voor alle betrokkenen. Landelijk delen de begeleiders kennis en expertise met elkaar en kan men (ook inhoudelijk) terugvallen op de centrale organisatie.

Waarom Vivens Begeleiding?

Inhoudelijk is de basis voor Vivens Begeleiding ontstaan vanuit ZeS op maat, een ambulante zorgaanbieder in de regio Zwolle. Deze organisatie is in 2007 opgezet door Berno van der Wal en een oud-collega van hem. Er waren toen weinig zorgaanbieders die konden aansluiten bij de hulpvraag van de cliënt waardoor veel mensen tussen wal en schip vielen.

Na de transitie van zorgtaken naar de wmo komen er vanuit wijkteams en hulpverleners opnieuw signalen dat cliënten tussen wal en schip vallen. ‘De gaten tussen de aanbieders worden steeds groter’, aldus een medewerker van een wijkteam in Den Haag. Getalenteerde professionals hebben het gevoel vanuit de traditionele zorgsector onvoldoende tijd en ruimte te hebben om goed aan te sluiten bij de hulpvraag van hun cliënten en zoeken naar nieuwe manieren om hun werk te kunnen doen.

Eind 2015 ontstond dan ook het idee om ambulante begeleiding landelijk te gaan organiseren. Toen de plannen voor Vivens Begeleiding werden ingediend bij ‘Heldcare’ (een ontwikkelprogramma van Social Enterprise NL en de Achmea Foundation) en Vivens Begeleiding als 1 van de 10 initiatieven mocht deelnemen aan het programma wisten de oprichters het zeker: er is behoefte aan een vernieuwend organisatiemodel waardoor meer cliënten kunnen participeren in de maatschappij.

Samenwerken en branchevereniging

De begeleiders van Vivens Begeleiding werken samen met lokale partijen. Denk daarbij aan het wijkteam, vrijwilligersorganisaties, psychologie praktijken, MEE, welzijnsorganisaties, etc. Ook verwijzen we onderling door indien onze zorg niet (langer) passend is of meer begeleiding wenselijk is.

In Gelderland is de organisatie is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG).

In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Convenant Autisme Gelderland. Doel van het Convenant is te komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden met betrekking tot autisme in de provincie.

Meer informatie kunt u vinden op: www.autismegelderland.nl

Ambulante Begeleiding Gelderland Vivens SAG

Vivens Begeleiding is aspirant lid van brancheorganisatie NBEC. De visie van de NBEC is het waarborgen en continu verbeteren van kwalitatief goede zorg- en dienstverlening, waarbij de cliënt met zijn wensen en behoeften centraal staat. De aangesloten leden onderscheiden zich door de professionele wijze waarop zij, dicht bij de cliënt, hun diensten aanbieden. Cliëntgerichtheid en het continu verbeteren van de zorg- en dienstverlening zijn de streefwaarden in het dagelijks opereren van de aangesloten leden. De NBEC werkt met een ISO koepelcertificaat voor haar aangesloten leden.

 

Ontwikkeling

Vivens Begeleiding is bezig om in verschillende gemeenten ambulante begeleiding te organiseren. Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven!