Vivens Begeleiding biedt ambulante begeleiding vanuit de WMO. Niet de diagnose maar de hulpvraag staat daarbij centraal. Wij willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

Samen werken wij aan het vergroten van de zelfredzaamheid. Je ontwikkelt vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen leven. Doordat niet de diagnose maar de hulpvraag centraal staat, begeleiden wij mensen met uiteenlopende hulpvragen.

Wij vinden het belangrijk dat er een klik is tussen de hulpverlener en degene die begeleiding ontvangt. Een klik zorgt voor een vertrouwensband en dat is belangrijk als je wilt werken aan het vergroten van je zelfredzaamheid. De zorgvrager bepaalt de insteek van de begeleiding. Waar dit kan in samenspraak met betrokken mantelzorgers en andere professionals.

De begeleiding is vraaggericht en gaat uit van de hulpvraag. Waar nodig helpt de begeleider deze te verduidelijken. We gaan hierbij uit van de kwaliteiten en mogelijkheden, bieden maatwerk en willen mensen vanuit positieve ervaringen laten groeien naar zoveel mogelijk zelfstandigheid

De begeleiding kan bestaan uit bijvoorbeeld:

 • Begeleiden naar zelfstandigheid/zelfredzaamheid
 • Dag- en weekstructuur aanbrengen
 • Netwerk opbouwen en onderhouden
 • Administratie, financiën en post op orde krijgen en houden
 • Huishoudelijke taken op orde krijgen en houden
 • Opvoedondersteuning
 • Ondersteuning bij het zoeken naar werk/dagbesteding/scholing en ondersteuning bij het behouden van werk of dagbesteding
 • Ondersteunen bij diverse contacten, bijv. met familie, buurt, andere zorgaanbieders, artsen, bewindvoerders e.d.

De impact van onze begeleiding is groot. Door onze individuele aanpak voorkomen wij o.a.:

 • (Sociale) verwaarlozing
 • Schulden
 • Criminaliteit
 • Verslaving
 • Werkloosheid
 • Behandeling
 • Intramuraal wonen
 • Afhankelijkheid uitkering

Maar het meest belangrijke: een integrale aanpak op alle levensgebieden verhoogt de kwaliteit van leven!

Hoe het werkt

Van aanmelding tot start

Nadat een aanmelding bij ons is binnengekomen neemt een begeleider uit de betreffende regio binnen enkele werkdagen contact op met de aanmelder om eventuele vragen te beantwoorden over het zorgaanbod en te inventariseren waaruit de hulpvraag bestaat. Als uit dit eerste contact blijkt dat de hulpvraag door ons beantwoord kan worden en het zorgaanbod aansluit bij de hulpvraag, plant de begeleider een vrijblijvend gesprek met de zorgvrager. Tijdens dit gesprek kunnen we nader kennismaken en wederzijds beoordelen of ons aanbod aansluit op de behoeften.

Vanaf het eerste contact krijg je als aanmelder of zorgvrager direct te maken met de begeleider die uiteindelijk ook de begeleiding gaat bieden.

Veelal kunnen we al binnen 1-2 weken na aanmelding het begeleidingstraject opstarten.

Ambulante begeleiding

Onze begeleiders bieden begeleiding (op afspraak) in jouw eigen omgeving. De hoeveelheid uren wordt bepaald door de begeleidingsbehoefte, de hulpvraag en de maatwerkvoorziening.

Ambulante begeleiding door Vivens Begeleiding is geschikt voor mensen die voldoende zelfredzaam zijn om, in combinatie met onze begeleiding, zelfstandig te kunnen wonen. Daarnaast ben je gemotiveerd om, samen met je begeleider, je hulpvraag te formuleren en hieraan te werken.

Wij begeleiden op basis van de doelen beschreven in het begeleiding-of ondersteuningsplan.

De klik

Wij vinden het belangrijk dat er een klik is tussen jou en je begeleider. Een klik zorgt voor een vertrouwensband en dat is belangrijk als je wilt werken aan het vergroten van je zelfredzaamheid. Jij bepaalt de insteek van de begeleiding. Waar dit kan in samenspraak met betrokken mantelzorgers of andere professionals.

Vergoeding

Vergoeding van de begeleiding (Wmo) kan op basis van PGB en in de meeste gemeenten waar wij werkzaam zijn op basis van zorg in natura.

Geen wachtlijst

Indien er al een maatwerkvoorziening is, of zodra deze is afgegeven, kan vaak al binnen 1-2 weken gestart worden met de begeleiding. In principe kent Vivens Begeleiding geen wachtlijst.

Aanmelden

Voor wie?

In principe kan iedere zorgvrager vanaf 18 jaar die staat ingeschreven in een gemeente waar wij begeleiding bieden bij ons terecht. Het is prettig als je al een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo hebt via de gemeente waar jij woont. Indien dit nog niet zo is, leggen we je tijdens de kennismaking of telefonisch uit hoe je dit aan kunt vragen.

Zorgvragers die begeleiding willen afnemen vanuit de Jeugdwet of vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) komen helaas niet in aanmerking voor begeleiding van Vivens Begeleiding. Wij bieden geen 24-uurs bereikbaarheid en werken niet in het weekend. Indien dit geen structurele vraag is, kunnen daarover tijdelijk afwijkende afspraken gemaakt worden.