view');
Category

Blog

Iedereen kan wel eens hulp gebruiken! Meneer Han (72)

Iedereen kan wel eens hulp gebruiken!

Ieder mens is uniek en heeft een unieke hulpvraag. Het klinkt cliché maar het is echt waar. In de afgelopen twee jaar hebben we 150 begeleidingstrajecten opgestart. 150 unieke verhalen. Natuurlijk komen de thema’s overeen. Maar de achtergrond, de levensfase, het sociale netwerk; het maakt ieder begeleidingstraject uniek.

Daarom starten we met het vertellen van een aantal van deze verhalen. Zodat jij, als je op zoek bent naar begeleiding, kunt zien dat je niet alleen staat. Zodat je als verwijzer een beeld hebt bij het type vragen die we oppakken en als sollicitant bij wat je kunt verwachten als je bij Vivens Begeleiding aan de slag gaat.

De verhalen zijn echt. De namen en de foto’s fictief. Maar zoals je op de foto kunt zien en dat willen we ermee aantonen; het zijn unieke mensen met unieke verhalen. Iedereen kan wel eens hulp gebruiken! Achter iedere voordeur gaat een uniek verhaal schuil.

We starten de serie met het verhaal van Meneer Han.

Meneer Han (72)

Via het wijkteam kwam 2 jaar geleden de vraag binnen of we ook ouderen begeleiden. Meneer Han is rond de 70. Hij was destijds ongeveer 7 jaar in Nederland en woonde samen met zijn zoon in een appartement. Meneer Han krijgt veel post die hij niet begrijpt. Met die post gaat hij af en toe naar het wijkteam maar dit lijkt niet voldoende om adequaat op de post te reageren. Dat kan meneer Han zelf ook niet aangezien hij geen Nederlands spreekt. Hij krijgt ook hulp van vrijwilligers maar komt afspraken soms niet na waardoor deze afhaken. Daarnaast is er in het verleden, in een vorige woning, sprake geweest van een wietplantage. Er zijn zorgen dat vader en zoon hier opnieuw bij betrokken zijn.

Na een kennismaking pakken we als eerste de vele ongeopende brieven op en brengen we alle schuldeisers in beeld. Er blijkt een bewindvoerder in beeld te zijn maar deze krijgt moeilijk contact met meneer Han en is blij dat er begeleiding is als schakel tussen meneer Han en hen. Zoon en vader lijken niet het beste in elkaar naar boven te halen en zijn samen in een vicieuze cirkel beland. Ze helpen elkaar verder in de ellende en er lijkt sprake te zijn van een symbiotische relatie. Zoon heeft geen inkomen, geen dak boven zijn hoofd en een nog hogere schuldenlast en woont bij zijn vader in sinds hij zijn baan kwijt is. Veel van de post blijkt van zoon te zijn. Ook zoon ontvangt kort daarop ambulante begeleiding van ons om weer een basisstructuur in zijn leven (inkomen, daginvulling, woonplek) te brengen.

Vanwege hun culturele achtergrond en het gebrek aan opvoeding hebben zowel vader als zoon nooit geleerd om schoon te maken en op te ruimen. We treffen dan ook een zwaar verwaarloosd huis aan waar muizenkeutels in de keuken liggen. Ondertussen onderhouden we contact met de wijkagent en doen een aantal keren een klein ‘onderzoek’ in huis. Er blijkt geen sprake te zijn van een wietplantage. Vader en zoon hebben destijds onder druk van Oost-Europeanen en in geldnood tot twee keer toe een slaapkamer afgestaan voor een plantage. Beiden zijn vrijgesproken voor de plantage.

We zijn nu twee jaar verder en er is veel gebeurd. Zoon (en vader) vertonen veel kenmerken van autisme maar door de culturele achtergrond en taalachterstand kan dit niet worden vastgesteld. Wel is duidelijk dat zoon sociaal emotioneel functioneert op het niveau van een 12-jarige jongen. Dit bevestigt dat zoon niet zelfstandig kan wonen, waarna hij is aangemeld voor begeleid wonen. Door het ontbreken van een diagnose is een geschikte woonplek met de juiste begeleiding echter moeilijk te vinden.

Meneer Han blijkt in een prestadium van dementie te verkeren. Een duidelijke oorzaak waardoor hij afspraken vergeet en veel zaken niet begrijpt. Daarnaast heeft hij vanwege slechte voeding en alle zorgen rondom zijn zoon 2 hartinfarcten gehad. Na een flinke schoonmaakbeurt in hun oude woning lijkt het vanwege de leeftijd, het ontbreken van een sociaal netwerk en de mentale gezondheid niet haalbaar meneer Han nog huishoudelijke vaardigheden aan te leren.

Er is meer (dagelijkse) structuur nodig en een omgeving waarin hij geprikkeld wordt om sociale contacten aan te gaan. We zoeken een aanleunwoning bij een verzorgingstehuis en schakelen thuiszorg in. Momenteel begeleiden we meneer Han nog 1x per maand en werken we toe naar beëindiging. Hij heeft dagelijkse structuur doordat hij iedere dag in de ochtend en avond een praatje heeft met de wijkverpleging die ervoor zorgt dat hij zijn medicatie inneemt. Hij heeft op zijn manier praatjes op de gang met andere ouderen en er is dagelijks zicht op zijn gezondheidstoestand. Ook eet hij weer wat gezonder. Iedere week komt een schoonmaakster die ervoor zorgt dat zijn leefomgeving netjes blijft. Ontwikkeling zit er niet meer in maar we zorgen er samen voor dat meneer Han de laatste jaren van zijn leven nog waardig doorkomt.

De zoon heeft helaas te horen gekregen dat hij vanwege het (ogenschijnlijk) gebrek aan motivatie en het niet nakomen van afspraken binnenkort het begeleid woonproject zal moeten gaan verlaten. Jammer dat adequate hulp niet mogelijk is doordat we in hulpverleningsland een diagnose nodig hebben om iemand de woonplek te bieden die hij nodig heeft. We zijn bang dat zoon vanwege zijn beperkte vermogens in het criminele circuit terecht zal komen. In overleg met het wijkteam proberen we een woonplek te vinden en pakken we waarschijnlijk tijdelijk de ambulante begeleiding weer op.

Landelijke campagne #IKZORG

Op 1 november 2018 is de campagne Ik Zorg gestart om de komende jaren nieuwe medewerkers te werven voor de sector Zorg en Welzijn. Ook Vivens Begeleiding zet zich in voor deze campagne.

In onderstaande video vertelt ambulant begeleider Marlon hoe haar werkdag eruit ziet.

Met Ik Zorg laten meer dan 600 professionals door heel het land zien, voelen en ervaren hoe divers, breed en betekenisvol ons werk is.

Ik Zorg is onderdeel van het Actieprogramma Werken in de Zorg met als doel om in 2022 de personeelstekorten terug te brengen naar nul of daar dichtbij. Daarvoor is het programma erop gericht meer mensen kiezen voor de zorg (Actielijn 1), beter leren in de zorg (Actielijn 2) en anders werken in de zorg (Actielijn 3).

Ga voor meer informatie en de verhalen van medewerkers naar www.ontdekdezorg.nl. #IkZorg

Wil je meer informatie over vacatures bij Vivens Begeleiding? Klik op de button hieronder!

Vacatures

Verlenging Wmo ambulante begeleiding

Vandaag is het nieuwe contract met de regio Midden IJssel en Oost Veluwe ondertekend! Daarmee blijven wij vanaf 2019 een gecontracteerde zorgaanbieder voor Wmo ambulante begeleiding (en coördinatie) in Apeldoorn, Zutphen (nieuw), Hattem, Epe, Voorst en Brummen.

Een aanbesteding is toch altijd een toets moment of je aan de kwaliteitscriteria voldoet en een spannend moment voor de continuïteit van de organisatie. We zijn dan ook blij dat we onze missie om de autonomie van de begeleider en zorgvrager te vergroten kunnen voortzetten!

Vivens Begeleiding in cijfers

Wij werken dagelijks aan het vergroten van de zelfredzaamheid. We begeleiden zo lang als nodig, zo kort als mogelijk. In de afgelopen twee jaar hebben wij bijna 150 zorgtrajecten opgestart. Binnen de afgegeven maatwerkvoorziening, zetten wij gemiddeld 70% van de uren in. Na een jaar hebben we die ingezette begeleiding met ongeveer 50% afgebouwd en 25% van de zorgvragers stroomt binnen twee jaar uit. Een deel van hen kan zelfstandig verder, een ander deel gaat begeleid wonen of is zorg mijdend. In combinatie met de tevredenheid van onze de zorgvragers (8,5) hebben wij het gevoel op de goede weg te zijn en het nieuwe contract bevestigd ons hierin!

Vanaf de kennismaking heeft de zorgvrager rechtstreeks contact heeft met de begeleider die (als er een klik is) het begeleidingstraject zal gaan uitvoeren.Zo blijven de lijnen kort en kunnen we snel schakelen. Vaak starten we al binnen enkele weken na aanmelding, mits de maatwerkvoorziening is afgegeven. En soms al per direct indien dit wenselijk is.

Heb je interesse om bij ons te komen werken? Check onze website. We hebben regelmatig vacatures!

Een vrijwilliger vervangt geen professional

In veel wmo maatwerkvoorzieningen die wijkteams afgeven, staat dat bepaalde werkzaamheden door een vrijwilliger opgepakt kunnen worden. Ik begrijp de wens en het sluit aan bij de participatie gedachte. Het sluit alleen vaak niet aan bij de praktijk.

Er zijn (veel) goede vrijwilligers en we zouden niet zonder hen kunnen. De wereld zou een stuk minder fraai draaien zonder hun inzet. Maar zodra mensen afhankelijk zijn van hulp, vanwege bijvoorbeeld psychische of lichamelijke beperkingen, moet je niet ‘verplicht’ worden om ook (of in plaats van professionele hulp) van een vrijwilliger gebruik te maken. Het is geweldig als een vrijwilliger in een stabiele situatie op bepaalde vlakken ondersteuning kan bieden, maar veel ambulante zorgvragen zijn verre van stabiel.

Waar zit de kwetsbaarheid van vrijwillige inzet?

Precies in die vrijwillige inzet. De inzet van een vrijwilliger is min of meer vrijblijvend. Er staat geen beloning tegenover en het gaat dus om de intrinsieke motivatie van de vrijwilliger. Dat is lastig voor een cliënt. Want je bent afhankelijk van wanneer de vrijwilliger beschikbaar is.

Het gedrag of de stemming van een cliënt met een psychische stoornis is niet altijd in te schatten. Ook is voor de vrijwilliger zelf, niet altijd vooruitgang of resultaat zichtbaar. Dat kan demotiverend werken. Ik heb verschillende vrijwilligers hierdoor af zien haken. Het zorgt er soms voor dat binnen enkele jaren verschillende vrijwilligers de revue passeren. Daarmee komt de continuïteit en ontwikkeling van de cliënt in gevaar.

Vanuit Vivens Begeleiding, begeleiden wij diverse cliënten die in diepe schulden zitten. De inzet van een vrijwilliger om de administratie te doen, maakt problemen vaak groter. De cliënt heeft veelal een bewindvoerder of schuldsanering nodig omdat deze niet in staat is zelf regie te voeren over de financiën. Een vrijwilliger inzetten in deze complexe situatie is erg kwetsbaar, maar wordt vaak wel verwacht.

Volgens mij moet je steeds goed kijken naar de rol van een vrijwilliger in relatie tot de afhankelijkheid en zelfstandigheid van de cliënt. Hoeveel verantwoordelijkheid kan de cliënt zelf aan? Kan deze zelf regie voeren over het betreffende domein? Als dit beperkt is, zou de rol van de vrijwilliger beperkt moeten zijn of moet misschien wel geconcludeerd worden dat een vrijwilliger niet past in de situatie.

Wat is jouw ervaring met vrijwilligers in complexe situaties?

Puberteit en autisme; een uitdagende combinatie.

Pubers hebben het soms knap lastig. Lichamelijke veranderingen in combinatie met sociaal emotionele ontwikkelingen, toenemende verantwoordelijkheden, de druk van school en keuzestress. Wie ben je, wie wil je zijn, waar hoor je bij? Voor sommige jongeren vormt deze periode een extra uitdaging wannneer er sprake is van autisme. 

Autisme is een verstoring in de hersenen. Bij kinderen en jongeren uit zich dit vaak in een (sociaal emotionele) ontwikkelingsachterstand.

Therapeut en onderzoeker Martine Delfos heeft de theorie MAS1P (the mental age spectrum within 1 person) ontwikkelt waarbij ze autisme vanuit een ander perspectief benaderd. Volgens haar zorgt autisme voor een vertraging op specifieke gebieden en een versnelde ontwikkeling op andere gebieden. Het gevolg daarvan is een reeks uiteenlopende ‘mentale leeftijden’ binnen één persoon.

In een lezing gaf ze een voorbeeld van een adolescent met autisme. Hij kwam steeds in de knoop met op tijd komen, waardoor zijn studie in gevaar kwam. Hem was verteld dat hij kon stoppen met douchen zodra hij ‘klaar’ was. Maar wat de definitie van ‘klaar’ is, was hem onbekend. Door de jongen te benaderen vanuit het perspectief dat hij tijdens zijn jeugd een bepaalde ontwikkelingsfase niet goed doorlopen heeft, kon ze hem alsnog deze vaardigheden aanleren. Dus eerst je hoofd, dan je handen en dan je benen wassen. Hierna was het de jongen direct duidelijk hoe hij zichzelf kon douchen. Een ander perspectief kan in korte tijd een enorme verbetering opleveren.

In de afgelopen 15 jaar heb ik verschillende pubers met autisme begeleid of ben ik op afstand bij hen betrokken geweest. Veel van hen waren rond hun 18e één of meerdere keren vastgelopen tijdens hun opleiding of studie. Misschien wel niet zo gek, vanuit het perspectief wat Martine Delfos beschrijft.

Een jongere van 16-17 jaar met autisme, functioneert op sommige gebieden misschien wel als een 12 jarige. In hoeverre ben je dan in staat een juiste studiekeuze te maken? En stel dat je qua verantwoordelijkheid nemen functioneert als een 6 jarige. Ben je dan in staat je zelfstandig door het hoger beroepsonderwijs te bewegen? Afspraken te maken over samenwerken, plannen en je aan afspraken houden? Of op jezelf te gaan wonen?

Het onderwijs en de maatschappij stelt generieke eisen aan jongeren. Helaas heb ik veel jongeren met autisme vast zien lopen, doordat er onvoldoende inzicht en begrip was voor hun persoonlijke situatie.

Ik heb ervaren dat als je deze jongeren de juiste begeleiding biedt, passend bij hun eigen ontwikkeling, hen veel ellende bespaard kan blijven. ‘De scherpe kantjes’ zijn er halverwege hun twintiger jaren vaak vanaf. De sociaal emotionele ontwikkeling komt rond die tijd meer in lijn met de cognitieve ontwikkeling en er zijn minder eisen waaraan je moet voldoen.

Over onze werkervaring, tips en adviezen, spraken mijn collega Danielle Brink en ik kort geleden in ‘t-Harde. We waren uitgenodigd om voor een lotgenoten (ouder)groep te spreken.

Het lijkt wel of we een andere vader hebben gekregen!

Ambulante begeleiding Hoorn

Danielle is ambulant begeleider in West-Friesland. Bezoek haar pagina en lees meer over haar werkervaring en werkgebied (o.a. Koggenland, Medemblik en Enkhuizen).

Ambulante begeleiding Hoorn

Pieter is 45 jaar, getrouwd en heeft drie kinderen. Plotseling kreeg hij een ernstig fietsongeluk waarbij hij een grote klap tegen zijn hoofd kreeg. Pieter is al vijf jaar bezig met herstellen. Je ziet niets aan hem maar deze klap heeft zijn leven en die van zijn gezin enorm veranderd; hij heeft hersenletsel overgehouden aan dit ongeluk.

Voor het ongeluk had Pieter een drukke baan en ging hij vaak met zijn kinderen op pad. Nu is hij snel moe, kan moeilijk tegen harde geluiden en is sneller boos. Daarnaast lukt het hem niet om dingen te onthouden. Zijn kinderen zeggen: ‘Het lijkt wel of we een andere vader hebben gekregen.’

Ken je zelf iemand in je omgeving met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)? Kun je je voorstellen hoe het leven zo plotseling kan veranderen door een ongeluk, een hersenbloeding of hersentumor? Of herken je jezelf in dit verhaal?

Werken, vrienden bezoeken, je administratie bijhouden, het aanbrengen van een dagstructuur, dagjes uit. We staan er vaak niet bij stil dat dit de ‘gewone dingen’ zijn die bij het leven horen en hoe belangrijk ze voor je zijn. Totdat je totaal onverwachts en onvoorbereid te maken krijgt met NAH. De gevolgen verschillen per persoon en kunnen zowel zichtbaar als onzichtbaar zijn: lichamelijk, emotioneel, sociaal, gedragsverandering, moeilijk leren en onthouden, vermoeidheid.

Vanuit mijn werkervaring weet ik dat bij cliënten met NAH er tijd en geduld nodig is. Het is een vorm van rouw. Rouwen om het verlies van bijvoorbeeld relaties, werk, onafhankelijkheid, vertrouwen in je lijf, toekomstperspectief. Met dit verlies kan men telkens weer geconfronteerd worden in nieuwe situaties. Daarnaast heb je hersenletsel niet alleen. Ook je partner en kinderen worden getroffen. In het onderwijs kunnen kinderen leer- en gedragsproblemen laten zien. Heb je dit zelf gemerkt? Het wordt nog te vaak ongezien en onbegrepen.

Als zelfstandig ambulant begeleider kijk ik niet alleen naar de mogelijkheden en welke stappen we samen kunnen maken om je zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten. Maar ik bekijk ook welke stappen we kunnen zetten naar een nieuw perspectief richting een zinvolle en plezierige invulling van jouw leven en dat van je naaste omgeving!

Heb je vragen, dan sta ik graag voor je klaar! 

Autisme informatiemarkt Elburg

Op donderdag 9 februari 2017 vindt er van 19.00- 21.00 uur een autisme informatiemarkt plaats in ‘t Huiken, Elburg. Vivens Begeleiding zal deze avond ook aanwezig zijn met ambulant begeleiders die werkzaam zijn op de Veluwe. 

De informatiemarkt wordt georganiseerd door leden van de oudergespreksgroep (initiatiefnemers), stichting WIEL en het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG). Bezoekers van de markt kunnen deze avond ook deelnemen aan een autisme belevingswandeling door ’t Huiken. De markt is vrij toegankelijk, iedereen is van harte welkom.

De Autisme informatiemarkt is bedoeld om belangstellenden kennis te laten maken met de verschillende organisaties in Elburg en omgeving die diensten aanbieden op het gebied van ondersteuning bij autisme. Bezoekers treffen hier organisaties die zich richten op het verstrekken van informatie en advies, opvoeding en onderwijs, vrije tijd, begeleiding, zorg en wonen.

Tijdens de markt kunnen de bezoekers zich ook aanmelden voor deelname aan een Autisme belevings wandeling: een wandeling door ’t Huiken zal laten zien dat omgevingsfactoren sterk bepalend zijn voor het welzijn van iemand met autisme. De wandelingen worden begeleid door mensen met autisme.

 

Daniêlle is ambulant begeleider in Elburg en Epe. Bezoek haar pagina en lees meer over haar achtergrond en ervaring.

Ambulante Begeleiding Elburg

Uitbreiding zorg in natura

Na de regio Apeldoorn en Deventer, levert Vivens Begeleiding vanaf 1 januari a.s. ook ambulante begeleiding op basis van zorg in natura in de regio Groot Gelderland en West-Friesland.

In steeds meer gemeenten kiezen we ervoor om binnen de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) niet alleen op basis van PGB maar ook via de gemeente gecontracteerde begeleiding te bieden.

Deze vorm van financieren beperkt voor zorgvragers de administratieve lasten maar bovenal kunnen we op deze manier snel en flexibel schakelen zodra wijkteams of consulenten van MEE ons met nieuwe zorgvragen benaderen. Afhankelijk van de maatwerkvoorziening, kunnen we vaak al binnen 1-2 weken de begeleiding opstarten.

Tevens biedt het zzp’ers de mogelijkheid om via het samenwerkingsverband gecontracteerde begeleiding aan te bieden.

Per 1 januari breiden we ons werkgebied uit naar 49 gemeenten.

In de regio Arnhem bieden we ambulante begeleiding op basis van zorg in natura in de gemeente Arnhem, Brummen, Voorst, Hoenderloo, Eerbeek, Doesburg, Overbetuwe, Otterlo, Brummen, Dieren, Velp, Duiven, Zevenaar, Didam, Huissen, Elst, Renkum en Westervoort.

In West-Friesland beslaat het werkgebied vanuit de gemeente Hoorn, Purmerend, Enkhuizen, Drechterland, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

‘De toekomst van de zorg’

Ambulante begeleiding Amsterdam

Charlotte is ambulant begeleider in Amsterdam. Bezoek haar pagina en lees meer over haar achtergrond en ervaring.

Ambulante begeleiding Amsterdam

We kunnen er niet meer om heen. Nieuwe ‘deelconcepten’ komen als paddenstoelen uit de grond. Ik maak er zelf ook gretig gebruik van en ben groot afnemer van bijvoorbeeld airbnb, snappcar en peerby. Het zijn concepten waar door middel van een platform vraag en aanbod bij elkaar wordt gebracht. Binnen een heleboel sectoren zie je dat er vernieuwende organisatiemodellen ontstaan, maar de zorg loopt hierin naar mijn mening achter. Juist met alle veranderingen binnen de zorg, waar er steeds een groter beroep gedaan wordt op de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen is de sector toe aan een vernieuwd organisatiemodel. Net zoals ik aan vernieuwing toe was.

Ik wil zelfstandig als begeleider werken en de professionele vrijheid hebben om begeleiding vorm te geven zoals mijn cliënt en ik dat samen hebben bedacht. Ik wil mij niet verschuilen achter regels en protocollen, maar vooral bezig zijn het beste uit de cliënten te halen. De tijd en ruimte hebben om mij te verdiepen in de hulpvraag van de cliënt en te denken in kwaliteiten en mogelijkheden.

Iets weerhield mij om deze stap te nemen

Iets weerhield mij om deze stap te nemen. Ik stuitte op de gedachte dat de ideale werkomgeving zoals ik hem voor me zag niet bestond. Namelijk een samenwerkingsverband met ambulant begeleiders waar er de ruimte is om kennis en expertise te delen en elkaar te inspireren. Professionals die net als ik op zoek zijn naar een nieuw organisatiemodel waar de cliënt en de hulpvraag echt centraal kan staan. Een soort platform waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden, zoals bovengenoemde deelconcepten ook hebben. En het goede nieuws is, dit organisatiemodel blijkt te bestaan!

Sinds kort ben ik een samenwerkingsverband aangegaan en werk ik als zelfstandig ambulant begeleider bij Vivens Begeleiding. Vivens biedt een vernieuwend organisatiemodel dat aansluit bij de veranderingen in de zorg. Zowel inhoudelijk als organisatorisch biedt de organisatie ondersteuning waardoor ik de tijd heb om mij volledig te richten op het bieden van begeleiding en lokaal samen te werken met bijvoorbeeld wijkteams. Landelijk versterken we als professionals elkaar door kennis en expertise te delen en samen na te denken over vraagstukken. Ik geloof in dit vernieuwende concept en ben ervan overtuigd dat dit de toekomst is in het bieden van de beste begeleiding die aansluit bij de hulpvraag van de cliënt.

N.b. Charlotte ontleende de titel van dit blog n.a.v de voorspelling van prof. dr. Jan Smit, (VU Amsterdam) over de toekomst van de zorg. Dit deed hij  in zijn rol als jurylid van HeldCare 2016 toen hij over de deelname van Vivens Begeleiding sprak.
Ambulante begeleiding

“Dit is de toekomst van de zorg” ~ 

prof. dr. Jan Smit, Directeur Dienst Onderzoek GGZ inGeest/VU jurylid HeldCare 2016

“Ik heb hier de toekomst van de zorg gezien. Kleinschalig, in de wijk. Een soort Uber, hulpverleners hebben geen gebouwen nodig maar gaan gewoon naar de mensen toe. Onthoudt dit moment; over 5 jaar is dit de toekomst van de zorg.”

Klachtenportaal zorg

Met ingang van vandaag is Vivens Begeleiding aangesloten bij het onafhankelijke ‘Klachtenportaal zorg’.

De begeleiders van Vivens Begeleiding streven ernaar om de begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen op de hulpvraag van de cliënt. Begeleiding welke kwalitatief goed is en voldoet aan de tevredenheid. Toch kan het voorkomen dat een cliënt ontevreden is.

Als zorgaanbieder vinden wij het belangrijk om de mogelijkheid te bieden op zo’n moment een klacht in te dienen over de geleverde begeleiding. Als zorgaanbieder hebben wij de klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijke ‘Klachtenportaal Zorg’.

Klachtenportaal Zorg biedt de zorgontvanger een onafhankelijk platform om klachten te uiten, en biedt ons een adequaat systeem dat deze klachten behandelt.

Indien er een situatie ontstaat waarbij een cliënt ontevreden is over de geboden begeleiding, kan deze indien de onvrede niet naar behoren wordt opgelost, een klacht indienen bij het klachtenportaal.

Tijdens de start van een begeleidingstraject, informeren wij de cliënt over de klachtenprocedure. De basis van de klachtenbehandeling is dat het klachtenportaal samen met de cliënt, onafhankelijk zal beoordelen wat er nodig is om de situatie te verbeteren en te komen tot een oplossi