view');
Ambulante begeleiding Amsterdam

Charlotte is ambulant begeleider in Amsterdam. Bezoek haar pagina en lees meer over haar achtergrond en ervaring.

Ambulante begeleiding Amsterdam

We kunnen er niet meer om heen. Nieuwe ‘deelconcepten’ komen als paddenstoelen uit de grond. Ik maak er zelf ook gretig gebruik van en ben groot afnemer van bijvoorbeeld airbnb, snappcar en peerby. Het zijn concepten waar door middel van een platform vraag en aanbod bij elkaar wordt gebracht. Binnen een heleboel sectoren zie je dat er vernieuwende organisatiemodellen ontstaan, maar de zorg loopt hierin naar mijn mening achter. Juist met alle veranderingen binnen de zorg, waar er steeds een groter beroep gedaan wordt op de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen is de sector toe aan een vernieuwd organisatiemodel. Net zoals ik aan vernieuwing toe was.

Ik wil zelfstandig als begeleider werken en de professionele vrijheid hebben om begeleiding vorm te geven zoals mijn cliënt en ik dat samen hebben bedacht. Ik wil mij niet verschuilen achter regels en protocollen, maar vooral bezig zijn het beste uit de cliënten te halen. De tijd en ruimte hebben om mij te verdiepen in de hulpvraag van de cliënt en te denken in kwaliteiten en mogelijkheden.

Iets weerhield mij om deze stap te nemen

Iets weerhield mij om deze stap te nemen. Ik stuitte op de gedachte dat de ideale werkomgeving zoals ik hem voor me zag niet bestond. Namelijk een samenwerkingsverband met ambulant begeleiders waar er de ruimte is om kennis en expertise te delen en elkaar te inspireren. Professionals die net als ik op zoek zijn naar een nieuw organisatiemodel waar de cliënt en de hulpvraag echt centraal kan staan. Een soort platform waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden, zoals bovengenoemde deelconcepten ook hebben. En het goede nieuws is, dit organisatiemodel blijkt te bestaan!

Sinds kort ben ik een samenwerkingsverband aangegaan en werk ik als zelfstandig ambulant begeleider bij Vivens Begeleiding. Vivens biedt een vernieuwend organisatiemodel dat aansluit bij de veranderingen in de zorg. Zowel inhoudelijk als organisatorisch biedt de organisatie ondersteuning waardoor ik de tijd heb om mij volledig te richten op het bieden van begeleiding en lokaal samen te werken met bijvoorbeeld wijkteams. Landelijk versterken we als professionals elkaar door kennis en expertise te delen en samen na te denken over vraagstukken. Ik geloof in dit vernieuwende concept en ben ervan overtuigd dat dit de toekomst is in het bieden van de beste begeleiding die aansluit bij de hulpvraag van de cliënt.

N.b. Charlotte ontleende de titel van dit blog n.a.v de voorspelling van prof. dr. Jan Smit, (VU Amsterdam) over de toekomst van de zorg. Dit deed hij  in zijn rol als jurylid van HeldCare 2016 toen hij over de deelname van Vivens Begeleiding sprak.
Ambulante begeleiding

“Dit is de toekomst van de zorg” ~ 

prof. dr. Jan Smit, Directeur Dienst Onderzoek GGZ inGeest/VU jurylid HeldCare 2016

“Ik heb hier de toekomst van de zorg gezien. Kleinschalig, in de wijk. Een soort Uber, hulpverleners hebben geen gebouwen nodig maar gaan gewoon naar de mensen toe. Onthoudt dit moment; over 5 jaar is dit de toekomst van de zorg.”