view');

Op deze pagina lees je onze openbare jaarverantwoording 2018.

Aantal zorgvragers begeleid in 2018130
Aantal begeleiders 31-12-201826
Afgeronde zorgtrajecten18 (14%)
Gedeclareerde uren t.o.v. beschikking69%
Totaal aantal zorgvragers 31-12-2018106
Tevredenheid begeleiders8,2
Tevredenheid zorgvragers8,3
Tevredenheid samenwerkingspartners8,4
Aantal ingediende klachten0
Aantal VIM meldingen4
Bezoldiging directieBeneden WNT norm
Ziekteverzuim2,6%