view');

Onlangs heeft er een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder onze samenwerkingspartners. Deze samenwerkingspartners hebben in ongeveer de helft van de zorgtrajecten (170) die we hebben opgestart in de afgelopen 2 jaar met ons samengewerkt. De respons van de online enquête is 36% en met een gemiddelde beoordeling van 8,4 zijn we meer dan tevreden! We zijn heel erg trots op de begeleiders die dit resultaat hebben neergezet.

Unaniem zijn respondenten (wijkteams, Wmo consulenten, bewindvoerders, psychologen) tevreden over onze bereikbaarheid en over de snelheid waarmee we casuïstiek kunnen oppakken. Over de heldere en eenduidige communicatie, over de doelen waaraan begeleiders met zorgvragers werken en het resultaat wat zij daarmee bereiken. Over de positieve insteek en het inzetten op talent in plaats van een diagnose, het niet altijd maar alles overnemen van zorgvragers maar vooral ook zelf laten proberen, over de korte lijnen en het goede overleg. En zo gaat de lijst met positieve feedback maar door. Hierdoor bevelen de samenwerkingspartners ons ook aan bij anderen.

We zijn ontzettend trots op wat we met elkaar in 2 jaar tijd hebben neergezet en de resultaten die we in zo’n korte tijd hebben bereikt.

Uiteraard (en gelukkig maar) is er ook opbouwende feedback waarmee we aan de slag kunnen. In sommige gevallen mogen we zorgvragers iets vaker of iets meer bij de hand nemen en slaan we misschien soms wat door in het vergroten van de zelfredzaamheid of het tempo waarmee we dit willen bereiken. Ook gaf een verwijzer aan dat de match (met name op basis van de expertise) tussen zorgvrager en begeleider beter zou kunnen en mogen de begeleidingsplannen wat bondiger.

Ook onder onze zorgvragers en begeleiders hebben wij in 2018 een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Zorgvragers beoordelen ons met een 8,5. De begeleiders geven het werk binnen Vivens Begeleiding en Vivens Nederland een 8,3.

We gaan ons best doen deze fantastische cijfers vol te houden de komende jaren! Wij gaan voor minimaal een 8.

Dit jaar gaan we werken aan een continu proces van meten naar tevredenheid en resultaat binnen verschillende onderdelen van de organisatie. Op basis van korte vragenlijsten per proces (bijvoorbeeld na een intake of evaluatie) maar ook op basis van de data die gegenereerd worden. Op deze manier wordt het meten van tevredenheid niet statisch en periodiek maar een continu proces. Dit zorgt ervoor dat we altijd inzicht hebben en tijdig kunnen evalueren waar zaken verbeterd kunnen worden en daar ook direct verbeteringen in kunnen doorvoeren.