view');

Vandaag is het nieuwe contract met de regio Midden IJssel en Oost Veluwe ondertekend! Daarmee blijven wij vanaf 2019 een gecontracteerde zorgaanbieder voor Wmo ambulante begeleiding (en coördinatie) in Apeldoorn, Zutphen (nieuw), Hattem, Epe, Voorst en Brummen.

Een aanbesteding is toch altijd een toets moment of je aan de kwaliteitscriteria voldoet en een spannend moment voor de continuïteit van de organisatie. We zijn dan ook blij dat we onze missie om de autonomie van de begeleider en zorgvrager te vergroten kunnen voortzetten!

Vivens Begeleiding in cijfers

Wij werken dagelijks aan het vergroten van de zelfredzaamheid. We begeleiden zo lang als nodig, zo kort als mogelijk. In de afgelopen twee jaar hebben wij bijna 150 zorgtrajecten opgestart. Binnen de afgegeven maatwerkvoorziening, zetten wij gemiddeld 70% van de uren in. Na een jaar hebben we die ingezette begeleiding met ongeveer 50% afgebouwd en 25% van de zorgvragers stroomt binnen twee jaar uit. Een deel van hen kan zelfstandig verder, een ander deel gaat begeleid wonen of is zorg mijdend. In combinatie met de tevredenheid van onze de zorgvragers (8,5) hebben wij het gevoel op de goede weg te zijn en het nieuwe contract bevestigd ons hierin!

Vanaf de kennismaking heeft de zorgvrager rechtstreeks contact heeft met de begeleider die (als er een klik is) het begeleidingstraject zal gaan uitvoeren.Zo blijven de lijnen kort en kunnen we snel schakelen. Vaak starten we al binnen enkele weken na aanmelding, mits de maatwerkvoorziening is afgegeven. En soms al per direct indien dit wenselijk is.

Heb je interesse om bij ons te komen werken? Check onze website. We hebben regelmatig vacatures!