Coöperatie:
Samen eigen baas

Persoonlijk

Werk vanuit de menselijke maat zonder onzinnige regels en procedures

Kleinschalig

Als alternatief voor grote zorginstellingen werk je lokaal in een klein team. Met de voordelen van een centrale organisatie.

Samen

Samen verantwoordelijk voor een groep zorgvragers in jullie gemeente

Beslissen

Binnen Vivens Begeleiding kunnen begeleiders meesturen en invloed hebben.

Er ontstaan steeds meer kleinschalige samenwerkingsvormen en organisaties, als alternatief voor grote instellingen. Er is behoefte aan een meer menselijke maat en persoonlijk contact waarbij je als professional gewoon je werk kunt doen met zo min mogelijk onzinnige regels en procedures.

Binnen Vivens Begeleiding kunnen begeleiders meesturen en invloed hebben. De ‘oude’ rechtsvorm “coöperatie” sluit daar goed bij aan.

Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een samenwerking (tussen leden) die gezamenlijk voordeel hebben van die samenwerking. In het woord ‘coöperatie’ gaat het al over ‘samenwerken’.

Binnen een coöperatie hebben leden het voor het zeggen in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Een coöperatie kent een bestuur, die door de leden is gekozen en kan worden herkozen.

Wat is een werknemerscoöperatie?

Een werknemerscoöperatie is een bijzondere en democratische manier van samenwerken. Als werknemer ben je namelijk lid en heb je stemrecht in de ALV. Beslissingen worden genomen binnen de ALV. Dit betekend dus dat de werknemers het voor het zeggen hebben en beslissen over het reilen en zeilen binnen het bedrijf.

Je werkt in een kleine en platte organisatie en de coöperatie bestaat alleen uit haar leden, die zowel eigenaar als werknemer zijn van het bedrijf. Binnen Vivens Begeleiding bestaat een coöperatie (een team) uit maximaal 10 leden.

Vivens Nederland

De centrale organisatie Vivens Nederland verzorgt de bedrijfsvoering voor de coöperaties. Denk daarbij o.a. aan aanbestedingen bij de gemeente, de cliënt en personeelsadministratie, verantwoording en declaratie, marketing en it. Ook maak je gebruik van de centrale klachtenregeling, een (ISO) gecertificeerd kwaliteitshandboek en privacyreglement.

Door in een coöperatie te werken ben je gewoon in loondienst en (samen) eigen baas, zonder de risico’s van ondernemerschap!  Winst wordt eerlijk verdeeld binnen jullie coöperatie.

Vacatures