view');
Category

Blog

Een vrijwilliger vervangt geen professional

In veel wmo maatwerkvoorzieningen die wijkteams afgeven, staat dat bepaalde werkzaamheden door een vrijwilliger opgepakt kunnen worden. Ik begrijp de wens en het sluit aan bij de participatie gedachte. Het sluit alleen vaak niet aan bij de praktijk.

Er zijn (veel) goede vrijwilligers en we zouden niet zonder hen kunnen. De wereld zou een stuk minder fraai draaien zonder hun inzet. Maar zodra mensen afhankelijk zijn van hulp, vanwege bijvoorbeeld psychische of lichamelijke beperkingen, moet je niet ‘verplicht’ worden om ook (of in plaats van professionele hulp) van een vrijwilliger gebruik te maken. Het is geweldig als een vrijwilliger in een stabiele situatie op bepaalde vlakken ondersteuning kan bieden, maar veel ambulante zorgvragen zijn verre van stabiel.

Waar zit de kwetsbaarheid van vrijwillige inzet?

Precies in die vrijwillige inzet. De inzet van een vrijwilliger is min of meer vrijblijvend. Er staat geen beloning tegenover en het gaat dus om de intrinsieke motivatie van de vrijwilliger. Dat is lastig voor een cliënt. Want je bent afhankelijk van wanneer de vrijwilliger beschikbaar is.

Het gedrag of de stemming van een cliënt met een psychische stoornis is niet altijd in te schatten. Ook is voor de vrijwilliger zelf, niet altijd vooruitgang of resultaat zichtbaar. Dat kan demotiverend werken. Ik heb verschillende vrijwilligers hierdoor af zien haken. Het zorgt er soms voor dat binnen enkele jaren verschillende vrijwilligers de revue passeren. Daarmee komt de continuïteit en ontwikkeling van de cliënt in gevaar.

Vanuit Vivens Begeleiding, begeleiden wij diverse cliënten die in diepe schulden zitten. De inzet van een vrijwilliger om de administratie te doen, maakt problemen vaak groter. De cliënt heeft veelal een bewindvoerder of schuldsanering nodig omdat deze niet in staat is zelf regie te voeren over de financiën. Een vrijwilliger inzetten in deze complexe situatie is erg kwetsbaar, maar wordt vaak wel verwacht.

Volgens mij moet je steeds goed kijken naar de rol van een vrijwilliger in relatie tot de afhankelijkheid en zelfstandigheid van de cliënt. Hoeveel verantwoordelijkheid kan de cliënt zelf aan? Kan deze zelf regie voeren over het betreffende domein? Als dit beperkt is, zou de rol van de vrijwilliger beperkt moeten zijn of moet misschien wel geconcludeerd worden dat een vrijwilliger niet past in de situatie.

Wat is jouw ervaring met vrijwilligers in complexe situaties?

Puberteit en autisme; een uitdagende combinatie.

Pubers hebben het soms knap lastig. Lichamelijke veranderingen in combinatie met sociaal emotionele ontwikkelingen, toenemende verantwoordelijkheden, de druk van school en keuzestress. Wie ben je, wie wil je zijn, waar hoor je bij? Voor sommige jongeren vormt deze periode een extra uitdaging wannneer er sprake is van autisme. 

Autisme is een verstoring in de hersenen. Bij kinderen en jongeren uit zich dit vaak in een (sociaal emotionele) ontwikkelingsachterstand.

Therapeut en onderzoeker Martine Delfos heeft de theorie MAS1P (the mental age spectrum within 1 person) ontwikkelt waarbij ze autisme vanuit een ander perspectief benaderd. Volgens haar zorgt autisme voor een vertraging op specifieke gebieden en een versnelde ontwikkeling op andere gebieden. Het gevolg daarvan is een reeks uiteenlopende ‘mentale leeftijden’ binnen één persoon.

In een lezing gaf ze een voorbeeld van een adolescent met autisme. Hij kwam steeds in de knoop met op tijd komen, waardoor zijn studie in gevaar kwam. Hem was verteld dat hij kon stoppen met douchen zodra hij ‘klaar’ was. Maar wat de definitie van ‘klaar’ is, was hem onbekend. Door de jongen te benaderen vanuit het perspectief dat hij tijdens zijn jeugd een bepaalde ontwikkelingsfase niet goed doorlopen heeft, kon ze hem alsnog deze vaardigheden aanleren. Dus eerst je hoofd, dan je handen en dan je benen wassen. Hierna was het de jongen direct duidelijk hoe hij zichzelf kon douchen. Een ander perspectief kan in korte tijd een enorme verbetering opleveren.

In de afgelopen 15 jaar heb ik verschillende pubers met autisme begeleid of ben ik op afstand bij hen betrokken geweest. Veel van hen waren rond hun 18e één of meerdere keren vastgelopen tijdens hun opleiding of studie. Misschien wel niet zo gek, vanuit het perspectief wat Martine Delfos beschrijft.

Een jongere van 16-17 jaar met autisme, functioneert op sommige gebieden misschien wel als een 12 jarige. In hoeverre ben je dan in staat een juiste studiekeuze te maken? En stel dat je qua verantwoordelijkheid nemen functioneert als een 6 jarige. Ben je dan in staat je zelfstandig door het hoger beroepsonderwijs te bewegen? Afspraken te maken over samenwerken, plannen en je aan afspraken houden? Of op jezelf te gaan wonen?

Het onderwijs en de maatschappij stelt generieke eisen aan jongeren. Helaas heb ik veel jongeren met autisme vast zien lopen, doordat er onvoldoende inzicht en begrip was voor hun persoonlijke situatie.

Ik heb ervaren dat als je deze jongeren de juiste begeleiding biedt, passend bij hun eigen ontwikkeling, hen veel ellende bespaard kan blijven. ‘De scherpe kantjes’ zijn er halverwege hun twintiger jaren vaak vanaf. De sociaal emotionele ontwikkeling komt rond die tijd meer in lijn met de cognitieve ontwikkeling en er zijn minder eisen waaraan je moet voldoen.

Over onze werkervaring, tips en adviezen, spraken mijn collega Danielle Brink en ik kort geleden in ‘t-Harde. We waren uitgenodigd om voor een lotgenoten (ouder)groep te spreken.

Het lijkt wel of we een andere vader hebben gekregen!

Ambulante begeleiding Hoorn

Danielle is ambulant begeleider in West-Friesland. Bezoek haar pagina en lees meer over haar werkervaring en werkgebied (o.a. Koggenland, Medemblik en Enkhuizen).

Ambulante begeleiding Hoorn

Pieter is 45 jaar, getrouwd en heeft drie kinderen. Plotseling kreeg hij een ernstig fietsongeluk waarbij hij een grote klap tegen zijn hoofd kreeg. Pieter is al vijf jaar bezig met herstellen. Je ziet niets aan hem maar deze klap heeft zijn leven en die van zijn gezin enorm veranderd; hij heeft hersenletsel overgehouden aan dit ongeluk.

Voor het ongeluk had Pieter een drukke baan en ging hij vaak met zijn kinderen op pad. Nu is hij snel moe, kan moeilijk tegen harde geluiden en is sneller boos. Daarnaast lukt het hem niet om dingen te onthouden. Zijn kinderen zeggen: ‘Het lijkt wel of we een andere vader hebben gekregen.’

Ken je zelf iemand in je omgeving met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)? Kun je je voorstellen hoe het leven zo plotseling kan veranderen door een ongeluk, een hersenbloeding of hersentumor? Of herken je jezelf in dit verhaal?

Werken, vrienden bezoeken, je administratie bijhouden, het aanbrengen van een dagstructuur, dagjes uit. We staan er vaak niet bij stil dat dit de ‘gewone dingen’ zijn die bij het leven horen en hoe belangrijk ze voor je zijn. Totdat je totaal onverwachts en onvoorbereid te maken krijgt met NAH. De gevolgen verschillen per persoon en kunnen zowel zichtbaar als onzichtbaar zijn: lichamelijk, emotioneel, sociaal, gedragsverandering, moeilijk leren en onthouden, vermoeidheid.

Vanuit mijn werkervaring weet ik dat bij cliënten met NAH er tijd en geduld nodig is. Het is een vorm van rouw. Rouwen om het verlies van bijvoorbeeld relaties, werk, onafhankelijkheid, vertrouwen in je lijf, toekomstperspectief. Met dit verlies kan men telkens weer geconfronteerd worden in nieuwe situaties. Daarnaast heb je hersenletsel niet alleen. Ook je partner en kinderen worden getroffen. In het onderwijs kunnen kinderen leer- en gedragsproblemen laten zien. Heb je dit zelf gemerkt? Het wordt nog te vaak ongezien en onbegrepen.

Als zelfstandig ambulant begeleider kijk ik niet alleen naar de mogelijkheden en welke stappen we samen kunnen maken om je zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten. Maar ik bekijk ook welke stappen we kunnen zetten naar een nieuw perspectief richting een zinvolle en plezierige invulling van jouw leven en dat van je naaste omgeving!

Heb je vragen, dan sta ik graag voor je klaar! 

Autisme informatiemarkt Elburg

Op donderdag 9 februari 2017 vindt er van 19.00- 21.00 uur een autisme informatiemarkt plaats in ‘t Huiken, Elburg. Vivens Begeleiding zal deze avond ook aanwezig zijn met ambulant begeleiders die werkzaam zijn op de Veluwe. 

De informatiemarkt wordt georganiseerd door leden van de oudergespreksgroep (initiatiefnemers), stichting WIEL en het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG). Bezoekers van de markt kunnen deze avond ook deelnemen aan een autisme belevingswandeling door ’t Huiken. De markt is vrij toegankelijk, iedereen is van harte welkom.

De Autisme informatiemarkt is bedoeld om belangstellenden kennis te laten maken met de verschillende organisaties in Elburg en omgeving die diensten aanbieden op het gebied van ondersteuning bij autisme. Bezoekers treffen hier organisaties die zich richten op het verstrekken van informatie en advies, opvoeding en onderwijs, vrije tijd, begeleiding, zorg en wonen.

Tijdens de markt kunnen de bezoekers zich ook aanmelden voor deelname aan een Autisme belevings wandeling: een wandeling door ’t Huiken zal laten zien dat omgevingsfactoren sterk bepalend zijn voor het welzijn van iemand met autisme. De wandelingen worden begeleid door mensen met autisme.

 

Daniêlle is ambulant begeleider in Elburg en Epe. Bezoek haar pagina en lees meer over haar achtergrond en ervaring.

Ambulante Begeleiding Elburg

Uitbreiding zorg in natura

Na de regio Apeldoorn en Deventer, levert Vivens Begeleiding vanaf 1 januari a.s. ook ambulante begeleiding op basis van zorg in natura in de regio Groot Gelderland.

In steeds meer gemeenten kiezen we ervoor om binnen de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) niet alleen op basis van PGB maar ook via de gemeente gecontracteerde begeleiding te bieden.

Deze vorm van financieren beperkt voor zorgvragers de administratieve lasten maar bovenal kunnen we op deze manier snel en flexibel schakelen zodra wijkteams of consulenten van MEE ons met nieuwe zorgvragen benaderen. Afhankelijk van de maatwerkvoorziening, kunnen we vaak al binnen 1-2 weken de begeleiding opstarten.

In de regio Arnhem bieden we ambulante begeleiding op basis van zorg in natura in de gemeente Arnhem, Brummen, Voorst, Hoenderloo, Eerbeek, Doesburg, Overbetuwe, Otterlo, Brummen, Dieren, Velp, Duiven, Zevenaar, Didam, Huissen, Elst, Renkum en Westervoort.

‘De toekomst van de zorg’

Ambulante begeleiding Amsterdam

Charlotte is ambulant begeleider in Amsterdam. Bezoek haar pagina en lees meer over haar achtergrond en ervaring.

Ambulante begeleiding Amsterdam

We kunnen er niet meer om heen. Nieuwe ‘deelconcepten’ komen als paddenstoelen uit de grond. Ik maak er zelf ook gretig gebruik van en ben groot afnemer van bijvoorbeeld airbnb, snappcar en peerby. Het zijn concepten waar door middel van een platform vraag en aanbod bij elkaar wordt gebracht. Binnen een heleboel sectoren zie je dat er vernieuwende organisatiemodellen ontstaan, maar de zorg loopt hierin naar mijn mening achter. Juist met alle veranderingen binnen de zorg, waar er steeds een groter beroep gedaan wordt op de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen is de sector toe aan een vernieuwd organisatiemodel. Net zoals ik aan vernieuwing toe was.

Ik wil zelfstandig als begeleider werken en de professionele vrijheid hebben om begeleiding vorm te geven zoals mijn cliënt en ik dat samen hebben bedacht. Ik wil mij niet verschuilen achter regels en protocollen, maar vooral bezig zijn het beste uit de cliënten te halen. De tijd en ruimte hebben om mij te verdiepen in de hulpvraag van de cliënt en te denken in kwaliteiten en mogelijkheden.

Iets weerhield mij om deze stap te nemen

Iets weerhield mij om deze stap te nemen. Ik stuitte op de gedachte dat de ideale werkomgeving zoals ik hem voor me zag niet bestond. Namelijk een samenwerkingsverband met ambulant begeleiders waar er de ruimte is om kennis en expertise te delen en elkaar te inspireren. Professionals die net als ik op zoek zijn naar een nieuw organisatiemodel waar de cliënt en de hulpvraag echt centraal kan staan. Een soort platform waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden, zoals bovengenoemde deelconcepten ook hebben. En het goede nieuws is, dit organisatiemodel blijkt te bestaan!

Sinds kort ben ik een samenwerkingsverband aangegaan en werk ik als zelfstandig ambulant begeleider bij Vivens Begeleiding. Vivens biedt een vernieuwend organisatiemodel dat aansluit bij de veranderingen in de zorg. Zowel inhoudelijk als organisatorisch biedt de organisatie ondersteuning waardoor ik de tijd heb om mij volledig te richten op het bieden van begeleiding en lokaal samen te werken met bijvoorbeeld wijkteams. Landelijk versterken we als professionals elkaar door kennis en expertise te delen en samen na te denken over vraagstukken. Ik geloof in dit vernieuwende concept en ben ervan overtuigd dat dit de toekomst is in het bieden van de beste begeleiding die aansluit bij de hulpvraag van de cliënt.

N.b. Charlotte ontleende de titel van dit blog n.a.v de voorspelling van prof. dr. Jan Smit, (VU Amsterdam) over de toekomst van de zorg. Dit deed hij  in zijn rol als jurylid van HeldCare 2016 toen hij over de deelname van Vivens Begeleiding sprak.
Ambulante begeleiding

“Dit is de toekomst van de zorg” ~ 

prof. dr. Jan Smit, Directeur Dienst Onderzoek GGZ inGeest/VU jurylid HeldCare 2016

“Ik heb hier de toekomst van de zorg gezien. Kleinschalig, in de wijk. Een soort Uber, hulpverleners hebben geen gebouwen nodig maar gaan gewoon naar de mensen toe. Onthoudt dit moment; over 5 jaar is dit de toekomst van de zorg.”

Klachtenportaal zorg

Met ingang van vandaag is Vivens Begeleiding aangesloten bij het onafhankelijke ‘Klachtenportaal zorg’.

De begeleiders van Vivens Begeleiding streven ernaar om de begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen op de hulpvraag van de cliënt. Begeleiding welke kwalitatief goed is en voldoet aan de tevredenheid. Toch kan het voorkomen dat een cliënt ontevreden is.

Als zorgaanbieder vinden wij het belangrijk om de mogelijkheid te bieden op zo’n moment een klacht in te dienen over de geleverde begeleiding. Als zorgaanbieder hebben wij de klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijke ‘Klachtenportaal Zorg’.

Klachtenportaal Zorg biedt de zorgontvanger een onafhankelijk platform om klachten te uiten, en biedt ons een adequaat systeem dat deze klachten behandelt.

Indien er een situatie ontstaat waarbij een cliënt ontevreden is over de geboden begeleiding, kan deze indien de onvrede niet naar behoren wordt opgelost, een klacht indienen bij het klachtenportaal.

Tijdens de start van een begeleidingstraject, informeren wij de cliënt over de klachtenprocedure. De basis van de klachtenbehandeling is dat het klachtenportaal samen met de cliënt, onafhankelijk zal beoordelen wat er nodig is om de situatie te verbeteren en te komen tot een oplossi

Ambulante Begeleiding Rondom de IJssel

Vanaf nu bieden wij ook ambulante begeleiding op basis van zorg in natura rondom de IJssel.

 

Vanaf nu bieden wij ook ambulante begeleiding op basis van zorg in natura rondom de IJssel.

Vivens Begeleiding is gecontracteerd om Ambulante Begeleiding op basis van zorg in natura te bieden in de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Hattem, Heerde, Epe, Voorst, Brummen en Wijhe-Olst zorg. Hierdoor kunnen we snel en flexibel werken binnen deze gemeenten en indien er een maatwerkvoorziening is afgegeven binnen enkele dagen starten met de begeleiding, mits de zorgvraag aansluit bij ons aanbod en er een klik is tussen de zorgvrager en de begeleider.

Om kennis te maken met de begeleiders in bovengenoemde gemeenten of een aanmelding te doen voor een vrijblijvende kennismaking, bezoek deze pagina en klik op de dichtstbijzijnde stad.

In verband met uitbreiding in deze regio zijn wij op zoek naar (zelfstandig) ambulant begeleiders die aan willen sluiten bij Vivens Begeleiding. Klik hier voor de functiebeschrijving.

 

Werkgebied rondom de IJssel

Ambulante Begeleiding Veluwe Overijssel Gelderland
Foto IJssel door 123_456 onder CC 2.0